ธุรกิจขนาดเล็กควรมีประกันกลุ่มให้พนักงานหรือไม่? หาคำตอบได้ที่นี่

Written by Jitsupa T.
2021-10-26 02:50:09

ปฎิเสธไม่ได้ว่า ‘สวัสดิการที่ดี’ จะทำให้นายจ้างหรือบริษัทดูมีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น การมอบสวัสดิการพนักงานที่ดีแก่พนักงานยังทำให้พวกเขามีความเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท ซึ่งนำไปสู่ความตั้งใจและประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานกับบริษัทอีกด้วย

‘ประกันกลุ่ม’ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของสวัสดิการที่ดีที่พนักงานหลายคนมองหา อย่างไรก็ตามหลายบริษัทยังคงมีมุมมองต่อการทำประกันกลุ่มให้กับพนักงานในทิศทางที่ไม่ดีนัก โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากความเชื่อที่ว่า ประกันกลุ่มเหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่และน่าจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงในการทำประกัน แท้จริงแล้วการประกันกลุ่มมีด้วยกันหลากหลายประเภท ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กเองก็สามารถเลือความคุ้มครองให้เหมาะสมกับงบประมาณของบริษัทได้

ทำความเข้าใจประเภทของประกันกลุ่ม

ประกันกลุ่มเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำประกันที่ใช้กรมธรรม์เพียงฉบับเดียว แต่มอบความคุ้มครองครอบคลุมหลายบุคคล โดยเราสามารถแบ่งประเภทของประกันกลุ่มได้ 4 ประเภทหลัก ได้แก่

  • ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ให้ความคุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลจากความเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
  • ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ให้ความคุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายหรือเงินชดเชยจากการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  • ประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแบบกลุ่ม ให้ความคุ้มครองความทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยการมอบเงินชดเชยจากอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วย
  • ประกันชีวิตแบบกลุ่ม ให้ความคุ้มครองครอบคลุมการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ หรืออุบัติเหตุ บริษัทรับประกันชีวิตจะมอบเจ็บชดเชยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือทายาทของผู้เอาประกันชีวิต

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่เลือกประกันกลุ่มให้เป็นสวัสดิการคุ้มครองพนักงาน และ บริษัทประกันชีวิตหรือประกันภัยเองก็ได้มีการออกแบบกรมธรรม์และความคุ้มครองในรูปแบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจขนาดเล็กมากขึ้น

Group-of-employees

ทำไมธุรกิจขนาดเล็กจึงควรทำประกันกลุ่มให้แก่พนักงาน ?

ประกันกลุ่มทำให้นายจ้างหรือบริษัทจัดการงบประมาณได้ง่ายขึ้น

การทำประกันกลุ่มช่วยให้บริษัทสามารถทราบต้นทุนค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่ารักษาพยาบาลหรือการบาดเจ็บของพนักงานได้อย่างแน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับการที่บริษัทต้องชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานด้วยตนเอง เพราะมีการชำระเบี้ยประกันเป็นรายปี โดยทางนายจ้างหรือบริษัทสามารถเลือกผลประโยชน์ของแผนประกันกลุ่มให้ตรงตามนโยบายของบริษัท ทั้งในเรื่องของความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกันและความหลากหลายทางความคุ้มครอง นอกจากนี้การทำประกันกลุ่มยังเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างในการลดหย่อนภาษีของบริษัทได้อีกด้วย

เพิ่มความมั่นใจให้แก่พนักงานและดึงดูดคนเก่ง

นอกจากค่าตอบแทนที่เหมาะสม สวัสดิการก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ใครหลายคนเลือกทำงานกับองค์กร ในด้านของการขยายกิจการ สวัสดิการที่ดีอย่างประกันกลุ่มนั้นสามารถช่วยให้บริษัทมีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดบุคคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ในด้านของการรักษาพนักงาน การทำปรกันกลุ่มเป็นการมอบความว่ามั่นคงและความสบายใจให้แก่พนักงานในยามเจ็บป่วยทั้งหนักและเบา และแสดงถึงความใส่ใจต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานอีก

การทำประกันกลุ่มยังให้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานในเรื่องของการตรวจสุขภาพ เพราะแผนประกันกลุ่มบางประเภทสามารถให้การคุ้มครองได้แก่ผู้เอาประกันได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้นต้นทุนค่าใช้จ่ายของประกันกลุ่มยังน้อยกว่าแบบประกันรายบุคคล ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพนักงานในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

employee-sign-contact

ประโยชน์ของประกันกลุ่มที่มีมากกว่าประกันสังคม

  • พนักงานในบริษัทของคุณสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลชั้นนำได้ ไม่จำกัดการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลที่มีสิทธิ
  • พนักงานในบริษัทของคุณสามารถได้รับการรักษาพยาบาลทันทีและเลือกรักษาพยาบาลกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้
  • พนักงานในบริษัทของคุณพักรักษาตัวได้ในห้องเดี่ยวที่มีความเป็นส่วนตัว

จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการทำประกันกลุ่มไม่ได้มีข้อเสียหรือมีค่าใช้จ่ายสูงต่อบริษัทโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ Luma มีความยินดีอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณกำลังมองหาประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพกลุ่มดี ๆ สักแผนสำหรับพนักงานของท่าน คลิกที่นี่เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมemployee-meetingLuma-banner-corp