เปิดเอกสาร! เที่ยวไทย Phuket Sandbox และ Samui Plus พร้อมแนะนำประกัน

Written by Jitsupa T.
2021-07-29 03:00:41

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้คุณไม่สามารถเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่คุณรักในประเทศไทยได้ โครงการนำร่องเปิดประเทศอย่าง ‘Phuket Sandbox’ และ ‘Samui Plus’ ที่เปิดจังหวัดภูเก็ต และอีก 3 เกาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้คุณสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว Luma จึงขอนำข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาเสนอ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการนี้

person-holding-passport-and-vaccine-reecord

การเตรียมตัวก่อนเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว

 1. นักท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมากเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง

 2. นักท่องเที่ยวต้องเดินทางจากประเทศหรือพื้นที่ที่ได้รับการรับรองจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) และต้องพำนักอยู่ในประเทศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการเดินทาง คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบประเทศที่ได้รับการรับรอง

 3. นักท่องเที่ยวต้องถือหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 4. นักท่องเที่ยวต้องทำการลงทะเบียนการเดินทางการผ่านทางเว็บไซต์หรือระบบที่กำหนดโดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

  • ใบรับรองในการเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry) นักท่องท่องเที่ยวจะต้องดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อขอใบรับรองในการเข้าประเทศไทยโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th

  • ใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ยืนยันว่า ‘ไม่มีเชื้อ COVID-19’ และมีการออกให้ ‘ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง’

  • สำเนากรมธรรม์ประกันที่ครอบคลุมโรค COVID-19 นักท่องเที่ยวจะต้องทำประกันที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแผนประกันดังกล่าวจะต้องให้ความคุ้มครองไม่น้อยกว่า 100,000 USD และคุ้มครองตลอดระยะเวลาการพำนักอยู่ในประเทศไทย

  • หลักฐานการชำระเงินในการจองที่พัก นักท่องเที่ยวต้องแสดงหลักฐานการจองที่พักไม่น้อยกว่า 14 คืน โดยโรงแรมดังกล่าวต้องการรับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบโรงแรมที่ได้รับการรับรอง

  • ตั๋วเครื่องบินในการเดินทางออกจากประเทศไทย ในกรณีที่ระยะเวลาในการพำพักอยู่ในประเทศไทยน้อยกว่า 14 วัน นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงตั๋วเครื่องบิน หลักฐานการจองที่พัก และผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่ตั้งใจจะพำนักอยู่ในประเทศไทย

  • ใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนที่รับได้การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย (MoPH) หรือองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) และต้องได้รับวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง

  • สำหรับนักท่องเที่ยวที่อายุต่ำกว่า 18 ปี นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองและต้องมีใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งยืนยันว่า ‘ไม่มีเชื้อโรค COVID-19’ และต้องมีการออกให้ ‘ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง’

  • หลักฐานการจองคิวตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย 3 ครั้ง นักท่องเที่ยวจะต้องทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเองและทำการตรวจหาเชื้อตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ระหว่างร่วมโครงการ

Person-searching-for-travel-insurance

เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยแผนประกันที่ตรงตามเงื่อนไข

นอกจากเอกสารการเดินทาง เอกสารประจำตัว และผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แล้ว ‘แผนประกันที่คุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรค COVID-19 ในประเทศไทย’ เป็นเอกสารสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องมี Luma จึงขอแนะนำแผนประกันการเดินทาง Luma Thailand Pass ที่การันตีได้ว่าตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox และ Samui Plus เป็นอย่างยิ่งด้วย 4 ความพิเศษดังนี้

 1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมถึงโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019

  (COVID – 19)ในวงเงินที่สูงถึง 100,000 ดอลล่าสหรัฐ* ซึ่งตรงตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทย (*อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2564)

 2. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับข้องและการกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ในกรณีที่ตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID – 19)

 3. ไม่มีระยะเวลาในการรอคอย โดยแผนประกันนี้จะให้ความคุ้มครองทันที่เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย

 4. สมัครง่ายและรับหนังสือรับรองการประกันภัยทันที

สำหรับแผนประกัน Luma Thailand Pass มีตัวเลือกระยะเวลาความคุ้มครอง 30 และ 60 วัน เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 3,100 บาท และยังให้ความคุ้มครองเรื่องอื่น ๆ เช่น การเสียชีวิต การสูญหายของเอกสารเดินทาง ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น หากคุณกำลังมองหาแผนประกันสำหรับเดินทางเข้าประเทศไทยที่ครอบคลุมและครบถ้วน Luma Thailand Pass คือคำตอบสำหรับทริปนี้เลยล่ะ

อย่างไรก็ตามคุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตามการเข้าร่วมโครงการนำร่องเปิดประเทศ ‘Phuket Sandbox’ และ ‘Samui Plus’ โครงการอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมไปถึงข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยและเงื่อนไขการเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ได้ที่ https://www.tatnews.org/

เดินทางเข้าประเทศไทยอุ่นใจด้วยเเผนประกัน Luma Thailand Pass

Luma-Thailand-Pass-Banner