อัพเดทล่าสุด!! 2022 ขอวีซ่าเชงเก้น เข้าได้กี่ประเทศ

2022-05-23 05:00:00

ปัจจุบันการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ กำลังได้รับความนิยมในหมู่คนไทยเป็นอย่างมาก แต่การจะเดินทางเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น มีหลายปัจจัยที่แตกต่างกันไป หากเป็นการท่องเที่ยวแถบประเทศเพื่อนบ้าน หรือบางประเทศที่มีข้อยกเว้นพิเศษ ให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่า เพียงแค่มีพาสปอร์ตก็พอแล้วก็เป็นเรื่องง่าย แต่สำหรับการเดินทางไปเที่ยวประเทศแถบยุโรป ยังจำเป็นต้องขอวีซ่าหรือใบอนุญาตเข้าประเทศก่อน แต่ก็มีความสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม เพราะเราสามารถขอวีซ่าเชงเก้น หรือ Schengen Visa ได้แล้ว วีซ่าเชงเก้นจะช่วยให้เราเดินทางเข้าประเทศต่าง ๆ ในยุโรปที่เข้าร่วมกลุ่มเชงเก้นได้อย่างสะดวกสบาย วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝากกันกับ อัพเดทล่าสุด!! 2022 ขอวีซ่าแชงเก้น เข้าได้กี่ประเทศ

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

วีซ่าเชงเก้น คือ ใบอนุญาตเข้าเมืองที่ทำให้เราสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ในโซนทวีปยุโรป ได้สะดวกรวดเร็ว เพราะการเดินทางไปเที่ยวยุโรปในแต่ละครั้ง เราอาจจะเดินทางไปหลายประเทศ หากต้องขอวีซ่าทุก ๆ ประเทศเหมือนในอดีต ก็เป็นเรื่องยุ่งยากมาก สำหรับการทำวีซ่าเชงเก้นสามารถทำเพียงครั้งเดียว ก็ใช้เดินทางไปยังกลุ่มประเทศยุโรปได้มากมาย โดยวีซ่าชนิดนี้จะมีอายุใช้งานไม่เกิน 90 วัน ในการเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นทั้งหมด หากเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศที่จะเดินทางไปเป็นประเทศแรก

รู้จักที่มาของวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

ที่มาของวีซ่าเชงเก้นเกิดขึ้นจากการทำข้อตกลงร่วมกัน ของประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป (EUEuropean Union) และยังรวมไปถึงประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอีกหลาย ๆ ประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้คนสามารถเดินทางข้ามประเทศ เพื่อไปมาหาสู่กันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นรายประเทศ ซึ่งมติที่ประชุมร่วมครั้งนี้ได้มีขึ้นครั้งแรก ณ เมืองเชงเก้น ประเทศลักเซมเบิร์ก จนกลายเป็นที่มาของคำว่า วีซ่าเชงเก้นนั่นเอง

อัพเดทล่าสุด กลุ่มประเทศวีซ่าเชงเก้น มีประเทศอะไรบ้าง

ประเทศในกลุ่มเชงเก้นมีจำนวน 26 ประเทศ โดยทั้งหมดนี้สามารถเดินทางได้โดยใช้วีซ่าเชงเก้นเท่านั้น หรือเป็นการขอวีซ่าเชงเก้น ก็สามารถเดินทางในประเทศเหล่านี้ได้ ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรืออียู 22 ประเทศ

ฝรั่งเศส (France)
เยอรมนี (Germany)
เดนมาร์ก (
Denmark)
อิตาลี (
Italy)
ฮังการี (
Hungary)
กรีซ (
Greece)
สวีเดน (
Sweden)
สเปน (
Spain)
ออสเตรีย (
Austria)
เบลเยี่ยม (
Belgium)
เอสโทเนีย (
Estonia)
สโลวัก (
Slovakia)
สโลวีเนีย (
Slovenia)
โปรตุเกส (
Portugal)
โปแลนด์ (
Poland)
เนเธอร์แลนด์ (
Netherlands)
ฟินแลนด์ (
Finland)
แลตเวีย (
Latvia)
ลิธัวเนีย (
Lithuania)
สาธารณรัฐเชก (
Czech)
ลักเซมเบิร์ก (
Luxembourg)
มอลตา (
Malta)

และยังมีประเทศที่ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มประเทศ EU แต่เป็นสมาชิกกลุ่มสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ที่เข้าร่วมด้วยอีก 4 ประเทศ ด้วยกัน คือ

สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
นอร์เวย์ (
Norway)
ไอซ์แลนด์ (
Iceland)
ลิกเตนสไตน์ (
Liechtenstein)

และยังครอบคลุมไปถึงรัฐในยุโรปอีก 3 รัฐ ที่ไม่ได้เป็นประเทศกลุ่มสมาชิก EU แต่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศยุโรป จึงเป็นส่วนหนึ่งของเขตเชงเก้นไปด้วยเช่นเดียวกัน คือ รัฐโมนาโก ซานมาริโน และนครวาติกัน

ขอวีซ่าเชงเก้น

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อแสดง สำหรับการเดินทางท่องเที่ยว

การเดินทางไปยังต่างประเทศนั้นในสถานการณ์โรคระบาดที่ยังเพียงแค่เบาบางลง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว หรือเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม แนะนำให้ศึกษารายละเอียดของประเทศจุดหมายปลายทางให้ชัดเจนว่า แต่ละประเทศมีข้อจำกัดอะไรบ้าง โดยสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศนั้น ๆ หรือจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของไทย สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางมีดังนี้

  • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
  • วีซ่าเชงเก้น หรือใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ
  • ประวัติการฉีดวัคซีน COVID19 (Vaccine Passport)
  • ใบรับรองผลการตรวจโควิด (Medical Certificate COVID -19) เป็นใบรับรองการตรวจหาเชื้อ โดยการตรวจแบบ RT-PCR หรือการเก็บตัวอย่างจากการ Swab จมูกและลำคอ ต้องตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

ใบรับรองสุขภาพพร้อมเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) เป็นใบรับรองสุขภาพร่างกายว่าเหมาะสมต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินหรือไม่ โดยสายการบินในหลาย ๆ ประเทศ มีการขอใบ Fit to fly ก่อนเข้าออกประเทศประกันเดินทาง เชงเก้น

ความสำคัญของประกันการเดินทางกับการขอวีซ่าเชงเก้น

สำหรับบางประเทศ ได้ระบุการทำประกันการเดินทางไว้ ในเงื่อนไขการขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว การทำประกันการเดินทางจึงมีความจำเป็นต้องทำ เพราะหากไม่ทำก็อาจโดนปฏิเสธการขอวีซ่าเข้าประเทศได้ กลุ่มประเทศที่ต้องทำประกันการเดินทาง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศโซนยุโรป เช่น นอร์เวย์ สวีเดน เบลเยี่ยม ออสเตรีย ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก โปรตุเกส กรีซ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ลักแซมเบิร์ก สเปน และอิตาลี

แต่ไม่ว่าอย่างไร การทำประกันการเดินทางก็ถือเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับคนที่คิดจะเดินทางไปต่างประเทศ เพราะส่วนใหญ่แล้วจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสี่ยง และความจำเป็นในหลาย ๆ ด้าน เช่น คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ คุ้มครองหากกระเป๋าเดินทางทรัพย์สินหรือเอกสารเดินทางสูญหาย ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทางคุ้มครองกรณีเที่ยวบินดีเลย์ หรือถูกยกเลิก หยุดชะงักการเดินทาง หรือความล่าช้าของเที่ยวบิน คุ้มครองค่าใช้จ่ายกรณีรักษาพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น การทำประกันการเดินทางจะทำให้เกิดความสบายใจ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันนั่นเอง

ใครที่กำลังวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะในโซนกลุ่มประเทศยุโรป ควรเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย หลาย ๆ ประเทศก็เริ่มทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักต่อเนื่อง ที่สำคัญต้องศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ให้รอบคอบชัดเจน เพราะการเดินทางเข้าประเทศหลังจากนี้ อาจจะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เพิ่มมากขึ้น และควรต้องดูแลระมัดระวังเรื่องสุขภาพในระหว่างการเดินทางให้เป็นอย่างดี

Lady-get-on-planeLuma-banner-travel