'ประกันสุขภาพกลุ่ม' สวัสดิการพนักงานที่ตอบโจทย์ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

Written by Jitsupa T.
2021-08-06 10:00:00

นอกจากค่าตอบแทนแล้ว ‘สวัสดิการพนักงาน’ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการตัดสินร่วมงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือทำงานให้กับองค์การนั้นเป็นเวลานาน หลายบริษัทจึงให้ความสำคัญกับสวัสดิการสำหรับพนักงาน ซึ่งเมื่อนึกถึงสวัสดิการแล้ว Luma เชื่อว่าใครหลายคนก็คงจะนึกถึงสวัสดิการที่เกี่ยวข้องการสุขภาพของพนักงานอย่าง ‘ประกันสุขภาพกลุ่ม’ ใช่ไหม? มาทำความรู้จักกับประกันสุขภาพกลุ่มกันให้มากขึ้น พร้อมเหตุผลดี ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าการทำประกันสุขภาพกลุ่มให้ตอบโจทย์ทั้งบริษัทและพนักงานในบทความนี้

ประกันสุขภาพกลุ่มคืออะไร?

‘ประกันสุขภาพกลุ่ม’ คือแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงานในยามเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยส่วนใหญ่ประกันสุขภาพกลุ่มจะให้ความคุ้มครองทั้งสำหรับการรักษาในกรณีผู้ป่วยใน (IPD) เมื่อต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นค่าห้องพัก ค่ายา ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด เป็นต้น และให้คุ้มครองในกรณีผู้ปวยนอก (OPD) เมื่อเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ท้องเสีย ปวดศีรษะ ไข้หวัด หรือปวดท้องเป็นต้น

employees-in-meeting

ทำไมประกันสุขภาพกลุ่มจึงตอบโจทย์ในฐานะนายจ้าง?

สวัสดิการที่ดีถือเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงาน

เพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน ประกันสุขภาพกลุ่มจึงเป็นสวัสดิการพนักงานที่แสดงให้ถึงความห่วงใยของนายจ้างที่มีต่อสุขภาพของพนักงาน ทำให้รู้ว่าบริษัทให้ความเป็นห่วงและมอบหลักประกันที่จะสามารถช่วยเหลือพนักงานได้เมื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝัน เป็นขวัญและกำลังใจให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ทำให้ลดอัตราการลาออก

ตัวเลือกในการลงทุนที่คุ้มค่าของบริษัท

เนื่องจากประกันสุขภาพกลุ่มมีแผนความคุ้มครองที่หลากหลาย จึงเป็นตัวเลือกดีที่ของบริษัทในเลือกแผนที่ให้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับพนักงานและงบประมาณของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถวางแผนงบประมาณในแต่ละปีล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ลดความขัดแข้งในองค์กร

ประกันสุขภาพสามารถลดความขัดแย้งระหว่างบริษัทกับพนักงานในเรื่องของการได้รับเงินชดเชย ในกรณีที่บริษัทไม่มีประกันสุขภาพกลุ่มและพนักงานต้องการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล หากบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยหรือค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่คาดหวังก็อาจทำให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อบริษัทได้

ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

หลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศต่างให้ความสนใจในการทำประกันสุขภาพให้กับพนักงานของตน หนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือสวัสดิการที่ยอดเยี่ยมจะทำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและยังช่วยดึงดูดคนเก่ง ๆ เข้ามายังองค์กรอีกด้วย

business-partner-shake-hands

ประกันสุขภาพกลุ่มตอบโจทย์ลูกจ้างอย่างไร?

เพิ่มแรงกระตุ้นในการทำงาน

การที่บริษัทให้ความใส่ใจในสุขภาพของลูกจ้างโดยการจัดหาสวัสดิการดีเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี หรือการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคให้แก่พนักงานจะช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นในการทำงานและทำให้อยากทุ่มเทให้กับบริษัทต่อไป

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและค่าเบี้ยที่ไม่น้อย ทำให้พนักงานหลายคนไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพส่วนบุคคลได้ การที่บริษัททำประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่พนักงานจะเป็นช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุได้ เพราะพนักงานไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดด้วยตนเองแต่สามารถใช้สิทธิของประกันกลุ่มที่บริษัททำไว้ให้ได้

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน

พนักงานทุกคนคงอยากทำงานในบริษัทที่มีความมั่งคงและได้รับการยอมรับ การที่บริษัทมอบประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่พนักงานจึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง มีแนวโน้มว่าธุรกิจจะดำเนินไปได้ด้วยดี จึงทำให้พนักงานไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเชิญออกหรือตกงานกระทันหันหากบริษัทเกิดปัญหา

จุดเด่นของการทำประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานกับ Luma

ด้วยประสบการณ์ทางด้านประกันสุขภาพและการดูแลองค์กรทั้งขนาดเล็กไปถึงจนถึงขนาดใหญ่ Luma มอบความสะดวกสบายให้กับบริษัทด้วยบริการที่ครบวงจรในการทำประกันกลุ่ม

  • ดูแลโดยเจ้าหน้าประกันประจำ (Key Account Manager) ที่คอยให้คำแนะนำและดูแลกรมธรรม์ให้คุณตลอดทั้งปี

  • ออกแบบแผนได้ตามนโยบายของบริษัททั้งในเรื่องงบประมาณและความต้องการ

  • ให้คำแนะนำในการเลือกแผนประกันกลุ่ม รวมไปถึงการเปรียบเทียบและเสนอแผนที่เหมาะสม

  • ให้ความช่วยเหลือด้านกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

วางแผนความมั่งคงทางด้านสุขภาพให้แก่พนักงานของคุณกับ 'ประกันกลุ่ม' ได้แล้ววันนี้

Group-insurance-banner