เตรียมความพร้อมขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) กับการเที่ยวยุโรปครั้งแรก

Written by Jitsupa T.
2021-09-23 10:53:10

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คงจะทำให้ใครหลายคนคิดถึงการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใหม่ ๆ ทั่วโลก ทานอาหารรสชาติแปลกใหม่ หรือสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่ต่างประเทศกันแล้วใช่ไหมหากเป้าหมายของคุณหลังจากที่โลกกลับสู่ภาวะปกติคือ การได้ไปท่องเที่ยวในประเทศแถบยุโรป สิ่งแรกที่คุณต้องเตรียมให้พร้อมเป็นลำดับต้น ๆ ก็คือ ‘การทำวีซ่า’ และถ้านี่เป็นการเดินทางสู่ยุโรปครั้งแรกของคุณ ลูม่าก็ขออยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่ก้าวแรกในการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen visa) เพื่อท่องเที่ยวในประเทศยุโรปด้วยบทความนี้

A-lady-holds-the-map-of-the-city

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คืออะไร? ใช้เข้าประเทศไหนได้บ้าง?

ไม่ว่าเราจะเดินไปยังประเทศไหน เราควรตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเราจำเป็นต้องมีวีซ่าของประเทศนั้น ๆ หรือไม่ สำหรับวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นที่ทำให้คุณสามารถท่องเที่ยวไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ ซึ่งมีทั้งหมดด้วยกันถึง 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบอร์ก มอลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกต สโลวาเกีย สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์

จะเห็นได้ว่าวีซ่าชนิดนี้เป็นวีซ่าที่สะดวกมาก เพราะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้มากกว่า 1 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าจากหลายประเทศ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเข้าพักสูงสุด 90 วันต่อระยะเวลา 180 วัน สำหรับวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นชนิดนี้

ระยะในการขอวีซ่าก่อนเดินทาง?

สำหรับระยะเวลาในการขอวีซ่าเชงเก้นระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวนี้สามารถยื่นขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนการเดินทาง และทางสถานทูตจะใช้เวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 15 วันตามปฏิทินก่อนวันเดินทาง

ควรขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตของประเทศใด?

หนึ่งคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการขอวีซ่าเชงเก้นก็คือ ‘ถ้าคุณมีแพลนที่จะเดินทางไปยังหลายประเทศในพื้นที่เชงเก้น คุณควรจะขอวีซ่าเชงเก้นกับสถานทูตประเทศไหน’ โดยทั่วไปแล้วเราสามารถทำได้ 3 กรณี ได้แก่

 1. หากคุณมีแผนที่จะเดินทางไปยังประเทศเชงเก้น เพียงประเทศเดียว คุณสามารถยื่นขอวีซ่าจากสถานทูต กงสุล หรือศูนย์ยื่นวีซ่าของประเทศนั้น ๆ ได้เลย
 2. หากคุณมีแผนที่จะเดินทางไปยังประเทศเชงเก้น มากกว่า 1 ประเทศ โดยมีจำนวนวันที่พำนักอยู่ไม่เท่ากัน
  คุณสามารถยื่นขอวีซ่าจากสถานทูต กงสุล หรือศูนย์ยื่นวีซ่าจากประเทศที่คุณพำพักอยู่นานที่สุด
 3. หากคุณมีแผนที่จะเดินทางไปยังประเทศเชงเก้น มากกว่า 1 ประเทศ โดยมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่า ๆ กัน
  คุณสามารถยื่นขอวีซ่าจากสถานทูต กงสุล หรือศูนย์ยื่นวีซ่าจากประเทศที่คุณเดินทางไปถึงเป็นประเทศแรก

Application form for Schengen Visa

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) มีอะไรบ้าง?

สำหรัลลิสต์เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้นสำหรับการเดินทางไปยุโรปมีดังนี้

 1. แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า (Visa Application) ที่กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

 2. รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางพื้นหลังสีขาว 2 รูป

 3. หนังสือเดินทางที่ยังไม่มีหมดอายุ โดยควรมีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอ

 4. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับที่ออกโดยสายการบิน และระบุชื่อของผู้ยื่นคำขอ

 5. ใบยืนยันการจองที่พักตลอดระยะเวลาการเดินทางที่ออกโดยโรงแรมที่พัก ซึ่งระบุหมายเลขการจองและชื่อของผู้เข้าพักอย่างชัดเจน

 6. แผนการเดินทางที่ระบุวันที่และเมืองที่ต้องการเดินทางไปเยือน

 7. หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ รายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือนจากบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอหรือครอบครัว (บิดา มารดา พี่น้อง และบุตร) และหนังสือรับรองฐานะทางการเงินตัวจริงที่ออกโดยธนาคารในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนการยื่นคำขอ

 8. ทะเบียนบ้านทั้งตัวจริงและสำเนาทะเบียนบ้านภาษาอังกฤษ โดยต้องเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีการอัพเดตไม่มากกว่า 1 เดือน

 9. เอกสารการเปลี่ยนชื่อที่ออกโดยหน่วยงานราชการและสำเนาภาษาอังกฤษ โดยข้อมูลต้องข้อมูลล่าสุดที่มีการอัพเดตไม่มากกว่า 1 เดือน

 10. ประกันการเดินทางต่างประเทศที่ให้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลาการเดินทาง โดยแผนประกันการเดินทางจะต้องให้ความคุ้มครองเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโรสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินและการส่งตัวกลับประเทศ

ทั้งนี้คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตหรือเว็บไซต์ของศูนย์ยื่นขอวีซ่าของ แต่ละประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่ที่กำลังจะเตรียมตัวเดินทางไปยังยุโรปเป็นครั้งแรกและมองหา ประกันการเดินทางต่างประเทศ หรือประกันการเดินทางเชงเก้น สามารถคลิกอ่านละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือแอดไลน์ @luma เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสำหรับประกันการเดินทางที่เหมาะสมกับทริปต่อไปของคุณ

a-lady-get-on-the-plane