ประกันสุขภาพเด็กที่ตอบโจทย์การคุ้มครองอย่างครอบคลุม

2022-08-22 08:13:35

ลูกน้อยเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของคุณ ที่คุณต้องมั่นใจว่าเขาจะมีสุขภาพที่ดี
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและโรคร้ายต่างๆในอนาคตได้ ซึ่งในฐานะผู้ปกครองแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าลูกของเราจะมีสุขภาพที่ดีและได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมเมื่อต้องการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลดังนั้นการทำประกันสุขภาพเด็กจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างคุ้มค่ากับการตัดสินใจ

ซึ่งความคุ้มครองของประกันสุขภาพเด็กมีความแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขของบริษัทต่างๆ โดยบางบริษัทอาจให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งผู้ปกครองและเด็ก ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมเฉพาะเด็กเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ว่าเงื่อนไขของกรมธรรม์จะเป็นอย่างไร ผลตอบแทนที่ลูกน้อยของคุณจะได้รับก็เหมือนกันซึ่งลูกน้อยจะได้รับสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดโดยคุณไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันแสนแพงแต่อย่างใด

3 ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของเด็ก ได้แก่

การทำประกันสุขภาพเด็กนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับหลายๆ ประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย เนื่องจากภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นทำให้โอกาสหรือความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายต่างๆ ในเด็กนั้นมีอยู่มากหากตัวเด็กเองมีภูมิคุ้มกันที่ไม่มากพอ

ทำประกันให้ลูก


1. โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเด็กทุกคนมีภูมิต้านทานที่ยังไม่แข็งแรงจึงมีโอกาสในการติดเชื้อบางอย่างที่พบได้ง่ายในประเทศไทย ซึ่งความร้อนชื้นและมลภาวะต่างๆ ในกรุงเทพเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญสำหรับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่อาจก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ในเด็กได้ เช่น โรคไข้เลือดออกที่สามารถพบได้บ่อยในเด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 3-5 ปี
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อและเกิดภาวะแทรกซ้อนมากที่สุด
โดยต้องใช้เวลาในการรักษาที่โรงพยาบาล 6 - 7 วัน

2. โรคท้องร่วง 

อาหารเป็นพิษเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทยและเด็กเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะประสบกับการติดเชื้อและได้รับภาวะแทรกซ้อนมากที่สุด เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่ต่ำ ซึ่งเด็กที่ได้รับการติดเชื้อจะมีอาการท้องร่วงคลื่นไส้อาเจียน และมีภาวะการขาดน้ำเนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่เป็นจำนวนมาก
จนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนานถึง 3 - 4 วัน

3. อุบัติเหตุ

อุบัติเหตุสามารถเกิดได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะบนท้องถนนที่เกิดจากความประมาทของผู้อื่นและตัวคุณเองเนื่องจากสถิติของการเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศไทยมีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการทำประกันสุขภาพเด็กให้ลูกของคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรคต่างๆ ที่มักพบในเด็กที่ถูกกล่าวมาข้างต้นมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท แต่ด้วยความคุ้มครองของประกันสุขภาพเด็กที่มีอย่างครอบคลุมทำให้คุณมั่นใจได้ว่าลูกน้อยของคุณจะได้สิทธิพิเศษในการเข้ารักษาในโรงพยาบาลชั้นนำที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยโดยไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินใดๆ

หากคุณกำลังมองหาประกันภัยสุขภาพเด็กในประเทศไทยที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครอบคลุม “ลูม่า” คือหนึ่งในผู้ให้บริการด้านประกันสุขภาพที่พร้อมดูแลคนที่คุณรักตลอดไป
insuranceNew call-to-action