5 สิ่งที่พ่อแม่ต้องบอกลูก ๆ เมื่อเกิด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ระบาด

2020-03-18 10:00:04

สิ่งที่สำคัญที่สุดในทุกยุคทุกสมัยคือเด็ก ๆ ต้องรู้ว่า พวกเขากำลังเผชิญอยู่กับอะไร และต้องหาวิธีจัดการกับความกังวลและความกลัวของเด็ก ๆ ให้ได้ ความจริงและข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้เด็ก ๆ เข้าใจ และพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาไปพร้อม ๆ กับผู้ใหญ่

และเมื่อเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า คุณพ่อคุณแม่ต้องมีเวลามาสอนหรือแนะนำลูก ๆ ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ต่อไปนี้เป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่สามารถบอกหรือแนะลูก ๆ ได้เบื้องต้น  

แนะให้ลูกเสพข่าวการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าให้ถูกวิธี

ปัจจุบันเด็ก ๆ สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่าย ทั้งจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และไม่น่าเชื่อถือ  และหากลูก ๆ ถามคำถาม คุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องมีตอบคำถามที่ตรง ชัดเจนและสั้น ถึงสิ่งที่ลูก ๆ ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยรวบรวมข้อมูลและความรู้จากองค์การอนามัยโลก และแหล่งข้อมูลอื่นที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งกลั่นกรองเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไป  และให้ระมัดระวังเกี่ยวกับข่าวตามสื่อต่าง ๆ   นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ยังควรสอนให้ลูก ๆ รู้ว่าการอ่านข่าวที่ถูกต้องไม่ได้อ่านเฉพาะการพาดหัวข่าว แต่ให้อ่านรายละเอียดของเนื้อข่าวด้วย เพราะบางครั้ง การพาดหัวข่าวอาจเพิ่มความหวาดกลัวและความวิตกกังวลให้เด็ก ๆ ได้  คุณพ่อคุณแม่จึงต้องคอยเฝ้าระมัดระวังไม่ให้ลูก ๆ ได้เห็นภาพและเนื้อหาข่าวจากสื่อต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดความหวาดกลัว และหากเป็นไปได้ คุณพ่อคุณแม่ควรพยายามดูทีวี ดูยูทูป  หรืออ่านข่าวด้วยกันกับลูก ๆ เพื่อที่จะได้ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำถามที่พวกเขาสงสัยได้ชัดเจนมากขึ้น

สอนลูกเรื่องการดูแลตัวเองในช่วงเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

เรื่องความสะอาดสำคัญที่สุด ความสะอาดเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรกำชับให้ลูก ๆ ต้องมีอย่างเคร่งครัดในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ฝึกวินัยเรื่องความสะอาด ให้ลูกล้างมือบ่อย ๆ ให้เป็นนิสัยและถูกต้อง ก่อนทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ำ  แสดงตัวอย่างการไอหรือจามอย่างถูกวิธีให้ลูก ๆ เช่น การไอหรือจามใส่ข้อพับแขนด้านในหรือบนกระดาษทิชชู ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาด  สอนเด็ก ๆ ให้ใส่หน้ากากอนามัยและวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง และเมื่อจำเป็นต้องพาเด็ก ๆ ออกไปนอกบ้าน  ก็ควรสวมหน้ากากอนามัย งดสัมผัสสิ่งต่าง ๆ รอบข้างที่เสี่ยงจะทำให้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เช่น ราวบันได ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟต์ อีกทั้ง ไม่คลุกคลีกับใคร ๆ อย่างใกล้ชิด อาจหาการ์ตูนที่เข้าใจง่าย ๆ เปิดให้ลูก ๆ ดูถึงการรักษาความสะอาดอย่างถูกต้อง

แนะลูกไม่ให้ตื่นตระหนกและใช้ชีวิตตามปกติ

แม้จะไม่ง่ายที่จะใช้ชิวิตอย่างปกติทั่วไป แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำให้ลูก ๆ เข้าใจได้ว่า สถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก มุ่งเน้นถึงสิ่งที่ลูก ๆ กำลังทำในวันนี้  ให้ทำกิจวัตรประจำวันไปตามปกติ และมีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ขณะนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาได้ เพียงแต่อย่าเปลี่ยนจนขนาดทำให้ลูก ๆ รู้สึกว่าชีวิตตัวเองนั้นถูกจำกัด  หากอยากพาลูก ๆ ออกไปข้างนอก ควรเลือกสถานที่อากาศดี ๆ เช่น สวนสาธารณะ ทะเล สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่าง ๆ มากกว่าที่จะพาไปที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเท

สอนลูกให้รู้จักกับการจัดการอารมณ์ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

จากการศึกษาวิจัยของการระบาดใหญ่ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ความหวาดกลัวเชื้อโรคของเด็ก ๆ มีความเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญกับความหวาดกลัวเชื้อนี้ของพ่อแม่ คุณพ่อคุณแม่ควรแนะลูก ๆ ให้หลีกเลี่ยงการเสพข่าวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เพราะอาจทำให้พวกเขากังวล ตื่นตระหนกและเกิดความกลัวมากจนเกินเหตุ เพิ่มกิจกรรมทำในระหว่างวันให้มากขึ้น เช่น การอ่านหนังสือ การวาดรูป หรือการเล่นดนตรี สิ่งเหล่านี้ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ได้ และการที่พ่อแม่เองแสดงความหวาดกลัวและตื่นตระหนกสามารถส่งผลถึงลูก ๆ อย่างแน่นอน แม้คุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกเครียดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามากแค่ไหนก็จะต้องแสดงว่าไม่ได้ตื่นตระหนก หรือแสดงท่าทีตื่นตระหนกให้น้อยลง

สอนลูก ๆ ให้รู้จักถอดบทเรียนประสบการณ์ที่ได้จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

สิ่งที่เด็ก ๆ ต้องเรียนรู้เมื่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ผ่านไปแล้วนั้นสำคัญ เพราะจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็ก ๆ เพื่อที่จะได้รับมือกับเหตุการณ์ที่คล้ายกันในอนาคต ทั้งนี้ คุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนลูก ๆ ให้ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ เช่น  

ความรับผิดชอบต่อตัวเองและคนรอบข้างเป็นเรื่องสำคัญ การดูแลความสะอาดของร่างกายตัวเอง การไอ จาม อย่างถูกวิธีในที่สาธารณะ การใส่หน้ากากอนามัย เป็นการรับผิดชอบตัวเองที่ส่งผลต่อการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

การแบ่งปันเป็นสิ่งสวยงาม เมื่อเกิดโรคระบาด ทุกคนย่อมต้องใช้สิ่งที่จำเป็นพร้อม ๆ กัน เช่น เจลล้างมือหรือหน้ากากอนามัย ทำให้สิ่งของเหล่านี้มีปริมาณน้อย เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่า ในเวลาแบบนี้ต้องแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นให้กับทุกคน แบ่งปันให้คนอื่น ๆ ได้ใช้ ได้ซื้อบ้าง และการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

การหาข้อมูลรอบด้านลดความตื่นตระหนก เมื่อโลกเข้าสู่ยุคการสื่อสารไร้ขีดจำกัด สื่อโซเชียลย่อมมีทั้งข่าวที่กรองแล้ว และข่าวที่แชร์มาด้วยความรวดเร็ว เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่า ข่าวบนโลกโซเชียลนั้นไม่จริงเสมอไป การเสพข่าวต้องผ่านการกลั่นกรองอีกขั้น โดยเฉพาะเฟคนิวส์หรือข่าวปลอมต่าง ๆ ผู้ใหญ่วิเคราะห์ให้เด็ก ๆ ฟัง และแยกแยะให้เห็นถึงข้อมูลใดที่น่าเชื่อถือ และข้อมูลใดไม่ควรเชื่อถือ

การเสียสละคือสิ่งจำเป็นในสังคม ต้องชื่นชมผู้เสียสละให้ลูก ๆ ได้เห็นและเข้าใจ และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนต้องทำงานท่ามกลางโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ทั่วโลกอีกด้วย ที่ต่างก็เสียสละเพื่อส่วนรวม

ความสามัคคีช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ที่สุดแล้ว สิ่งสิ่งที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า คือการร่วมมือร่วมใจกันให้เป็นหนึ่งเดียว หากมีใครคนใดคนหนึ่ง หรือครอบครัวใดติดโรคระบาดและไม่มีความรับผิดชอบ ขาดความรักความสามัคคี ก็จะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว  สิ่งที่ควรทำคือ ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบมากขึ้น โดยต้องมีความสามัคคีกันทั้งในครอบครัว ในชุมชน ตลอดจนถึงความสามัคคีของทุกคนในประเทศ

ในขณะที่เกิดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่านี้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรตื่นตระหนก และให้ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ หากสมาชิกในครอบครัวของคุณติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สมาชิกของ Luma จะได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรรมธรรม์ที่สมาชิกถือ